Pro
19
2022
Nezařazené

Audity

Pokud jste se s výrazem audit nikdy nesetkali, tak vám stručně vysvětlím význam tohoto výrazu. Někteří jedinci se domnívají, že to má něco společného s automobily. Není tomu tak. Audit je soubor kroků, například zhodnocení nebo přezkoumání všech dokumentů určité firmy nebo společnosti. A účelem těchto kroků je zjistit, zda nepodávají falešné nebo zkreslené informace. Ve velmi vysokém procentu interních auditů jde o účetní údaje. Auditor pak musí mít určité znalosti a zkušenosti. Celé toto zabaleno pak neslouží k udělení pokuty či nějaké jiné formy trestu. Právě naopak.

projednávání

Při auditu se snaží všichni odhalit chyby či rezervy a pokouší se nalézt optimální řešení tak, aby bylo vše v nejlepším pořádku. Jde o něco podobného, jako kdyby k vám domů přišli dva lidé snažili se vám lépe uspořádat domácnost, nebo pomáhat s vašimi financemi. Tedy, nebudou vám rozkazovat ani nic jiného. Jen budou konstatovat, že jste tu a tam utratila peníze za něco co není zrovna třeba, nebo existují levnější varianty a vy jste to neoznámila v pravdě svému manželovi, nebo celé rodině. Tohle je samozřejmě jen hrubé přirovnání. Berte jej hodně s nadsázkou. Jde jen o to vysvětlit princip fungování auditu jako takového.

sídlo firmy

Je pak spousta firem, nebo společností, které toto ovládají a mají na to své speciálně školené lidi. To jsou profesionálové každým coulem. Naprosto přesně vědí, co mají dělat, kde a co hledat a také to dělají. Jsou rychlí a přesní. Výsledek jejich činnosti bývá pak na té nejvyšší úrovni. Proto je s jejich výsledky spokojen každý, kdo se kdy domluvil na spolupráci a kdo internal audit potřeboval. Každá práce je-li prováděna poctivě a s rozvahou přináší dobré výsledky, které však musí být správně pochopeny a přijaty. I v případě věcí výše popsaných je nutno přistupovat s plným nasazením. Teprve pak zavládne plná spokojenost.