Čvn
16
2020

Spojení něhy a erotiky, to jsou erotické masáže

Když zaslechnete výraz „erotické masáže“, může vám připadat, že jde o klasickou „službu“ s cílem přivodit orgasmus, byť poněkud odlišným způsobem, než je klasický pohlavní styk. Jistě, že orgasmus je vždy na vrcholu pomyslné pyramidy, ovšem zapomínáme na jednu důležitou věc – na tělesnou blízkost a velkou, doslova čarovnou moc něžného dotýkání povrchu těla. Mazlení, hlazení, přitulení se, to jsou nesmírně důležité prvky, které nám připomínají, kdo vlastně jsme, a jaký je smysl a podstata života.

ležící dívka

Být jako děti

Každý z nás byl jednou dítětem a říká se, že dětská nevinnost má nejblíže božství a Bohu samotnému. Děti, pokud nejsou nějakým způsobem traumatizovány, se chovají naprosto spontánně a přirozeně, a připadá jim samozřejmé přitulit se k někomu, kdo jim rozumí, kdo se k nim chová přátelsky a kdo plně chápe jejich touhy a potřeby.

ženská tvář

Všimněte si, jak děti pozitivně vnímají barvy, ačkoli se to mnohým z nás může zdát až kýčovité. Barvy jim připadají veselé a pomáhají vyjádřit jejich niterné pocity. V dospělosti se bohužel barvy z našeho života buď vytrácí, nebo jsou zastřené a jen málokdo se oblékne tak výstředně, že by takřka kopíroval vzhled dětského oblečení.

Podobné je to i s něhou, mazlením a doteky, mužům je vtloukáno do hlavy, že by měli projevit svou sílu a odhodlání, jinak ve světě neuspějí v drsné konkurenci, ale to je chyba. Každá lidská bytost má v sobě jak mužský (maskulinní), tak i ženský (feminní) element, jinými slovy používáme všichni jak složku rozumovou, tak i citovou.

A právě erotické masáže dovedou některé extrémní projevy maskulinity uvést do rovnováhy a vyzdvihnout více citovou složku, která nám v dětství byla vlastní a přirozená, a přiznejme si, že nám mnohdy schází i v partnerských vztazích a dokonce i v běžném životě v zaměstnání a ve vztazích k jiným lidem. Život není zkrátka o kariéře a soutěživosti, ale měl by být více otevřený spolupráci, empatii a vzájemné pomoci.